Milí naši klienti, rodinní príslušníci, sympatizanti BUDÚCNOSŤ, n.o.,

žijeme v dobe, keď z času na čas a možno aj viac ako inokedy sa pohrávame s myšlienkami, že nám niečo v živote chýba, že strádame. Sú medzi nami ľudia, ktorí o tom, čo im chýba a  ako sa cítia, dokážu otvorene hovoriť s druhými, a tak hľadať spoločne to, čo by im mohlo v tom pomôcť,  ale sú aj takí, ktorí si to celé nesú vo svojom vnútri sami a z určitých dôvodov to nechcú púšťať ďalej. Z môjho pohľadu to každý máme nejako inak, je však dobré si uvedomiť, že všetci máme svoje potreby a to, že o niečom nehovoríme ešte nemusí znamenať, že to nepotrebujeme. Chcela by som Vás preto povzbudiť, aby ste si viac všímali svoje potreby, ale aj potreby ľudí, ktorí Vás obklopujú a boli si jeden pre druhého „darom.“ V tejto súvislosti Vám prikladám citát od neznámeho autora na zamyslenie: „Ak nemôžeš darovať veľa, daruj úsmev, daruj pomocnú ruku, objatie, pohladenie, či pekné slovo. Daruj to, čo nestojí vôbec nič a pritom znamená pre niekoho tak strašne veľa.“ Možno je to práve to, čo všetci teraz najviac potrebujeme. 

S pozdravom Mgr. Anna Moravčíková, psychologička BUDÚCNOSŤ, n.o.

Téma úvahy č.56: „Akú váhu pripisujem svojim potrebám? Načúvam im? Hovorím o nich? Je niečo, čo postrádam?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
  2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 19.4.2021 do 9.00 hod.

Share This