Milí naši klienti a sympatizanti,

v dnešnom príhovore by som chcela upriamiť vašu pozornosť na tému hraníc. Dovolím si začať citátom od autorov knihy Hranice – Henry Cloud a John Townsend. „Hranica v rôznych oblastiach nášho života vymedzuje, kto sa k nám smie priblížiť, pomáha nám rozhodnúť sa, komu alebo čomu  povieme nie alebo áno, či určiť vzťah sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední. Definuje, kto sme a kto nie sme.“ Z môjho pohľadu téma hraníc nás obklopuje v každodennom živote, častokrát si však neuvedomujeme, že my sme tí, ktorí si hranice určujeme. V živote nás môžu obklopovať ľudia, situácie, ktoré nás preskúšajú, ako silné ich máme. Uvedomenie si vlastných bezpečných hraníc si však vyžaduje nazretie do svojho vnútra a mysle. Možno je to o  prioritách, ktoré v sebe uprednostnime. Nájsť silu v sebe samom. To čo sa zdá byť iným zvláštne a iné, vy však viete prečo to robíte. To je základ sily a porozumenia sa. Možno za svojimi hranicami nachádzame pocity, myšlienky a možno tam nájdeme svoju skrytú silu. 

Téma úvahy č. 55 na tento týždeň znie: „Čo sa skrýva za mojimi  hranicami?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
  2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 12.4.2021 do 9.00 hod.

 

Mgr. Alexandra Kaňuchová

Sociálna pracovníčka, BUDÚCNOSŤ, n.o.

Share This