Milí naši klienti a sympatizanti,

nachádzame sa v predveľkonočnom období. Už pri samotnom započutí alebo prečítaní slovného spojenia „veľkonočné sviatky“ sa v našom vnútri vynoria nejaké asociácie. Sme ľudia rôzni, a preto máme i rôzne zvyky a názory na trávenie tohto sviatočného času. Pre niekoho predstavuje Veľká noc hlboký duchovný rozmer vyplývajúci z kresťanských udalostí a tradícií. U iného tento čas môže znamenať praktizovanie každoročných jarných ľudových tradícií. Pre ďalšieho môžu byť sviatky jednoducho časom spomalenia, oddychu, načerpania nových síl a plnohodnotným časom stráveným s rodinou. Teraz presne nevieme, aké budú pre nás tohtoročné veľkonočné sviatky. Ale je viac než pravdepodobné, že budú iné, na aké sme boli doposiaľ zvyknutí. Je prirodzené, že môžeme mať nejaké očakávania. Podstatné však je, aby sme neboli upnutí len na svoje očakávania a predstavy, ale dokázali prijať, aj keď sa veci a udalosti možno vyvinú inak ako by sme chceli a túžili.

Dovoľte mi milí klienti zaželať Vám, aby ste nadchádzajúce veľkonočné sviatky prežili najmä v pokoji, radosti a spokojnosti. Aby to bol pre Vás aj Vašich blízkych výnimočný čas, ktorý Vám môže ponúknuť veľa zdrojov. A najmä, aby ste tie zdroje dokázali vidieť a naplno ich využili.  


Téma úvahy č. 54 na tento týždeň znie: „Čo pre mňa znamenajú veľkonočné sviatky, ako ich chcem prežiť a aké zdroje mi ponúkajú?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 5.4.2021 do 9.00 hod.

Mgr. Mária Prsteková

Sociálna pracovníčka, BUDÚCNOSŤ, n.o.

 

Share This