Milí klienti a sympatizanti.

V prvom rade by som Vás chcela oceniť, že už rok sa zapájate do písania úvah, ktoré Vám týždeň, čo týždeň zadávame. Napovedá to o Vašej vytrvalosti, odhodlanosti, disciplíne na ceste, po ktorej kráčate. A musím napísať, že sa z toho úprimne a  veľmi teším, pretože aj toto je spôsob, ktorým skvalitňujte svoj život a život Vašich blízkych. Určite si to spoločne zaslúžite.

Téma úvahy na tento týždeň znie: Čo mi na ceste za kvalitným životom robí/robilo najväčšie ťažkosti a čo ma posúva/posúvalo vpred?“  

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 29.3.2021 do 9.00 hod.

PhDr. Petra Balážiová, PhD.

Share This