Milí naši klienti a sympatizanti,

opäť sa Vám po dlhšom čase prihováram. V tejto úvahe, by som sa rada zamerala na význam slova –ODPUSTENIE. Z môjho pohľadu odpustenie sebe alebo niekomu, je viac, ako len hodiť minulosť za hlavu a ísť ďalej.  Z praxe, ako aj z osobného života to vnímam ako  prijatie toho, čo sa stalo a prejavenie súcitu k sebe samému. Postaviť sa tvárou v tvár tomu, čo ste urobili alebo čo sa stalo, je prvý krok k odpusteniu sebe samému. Je to tiež najťažší krok. Ak ste sa ospravedlňovali, racionalizovali alebo zdôvodňovali svoje kroky, aby sa zdali prijateľné, je načase zmeniť takéto správanie a jednoducho prijať to, čo ste urobili.

Téma úvahy č. 50 na tento týždeň znie: „Aký význam má pre mňa odpustenie sebe samému, dovolím si to?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

  1. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  2. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 8.3.2021 do 9.00 hod.

Prajem pekné dni plné síl a energie primať všetko čo Vás postretne. J

S pozdravom Mgr. Alexandra Kaňuchová

Share This