Milí klienti, sympatizanti…

Už pár dní premýšľam, akú tému sme tu už dávno nemali a napadli mi rodičia. Téma rodičia môže byť pre niekoho z Vás silnou, ťažkou témou, pre niekoho radostnou. Rodičia nám dali život a sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov, našej osobnosti, sú našou bránou k skrytej sile, ku kreativite, ale aj k životným ťažkostiam. Vzťahy s rodičmi nemusia byť vždy ideálne. Zničené vzťahy majú často príčinu v bolestivých udalostiach v našej rodinnej histórii a môžu sa opakovať celé generácie. Obviňovanie rodičov z toho, čo sa Vám v živote deje, je najjednoduchšia cesta, ale tá nikam nevedie.  Prijmite ich takých, akí sú. Pozerajte sa na nich s láskou a vďakou. Poďakujte im za to, čo vám dali a urobte krok vpred a preberte zodpovednosť za svoje konanie. Až potom dokážete vyliečiť bolesť, ktorá Vám bráni, aby ste naplno prežívali život, využili svoj potenciál  a mali hlboké a uspokojujúce vzťahy.

Téma úvahy na tento týždeň znie: „ Čo mi vzťah s rodičom priniesol do môjho života? 

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 22.2.2021 do 9.00 hod.

PhDr. Petra Balážiová, PhD.

Share This