Milí naši klienti a sympatizanti,

nachádzame sa v čase, kedy naša dôvera a nádej sa zamerala na výdobytky medicíny. Nedočkavo čakáme na dni, ktoré nám darujú slobodu a možnosť vrátiť sa do „normálneho„ života. Táto doba nás naučila hľadať alternatívne spôsoby žitia. Myslím si, že každý z nás má nejaký zdroj inšpirácie. Pre mňa je to príroda. Nevyčerpateľný prítok energie a pokoja, ktorý je dostupný pre všetkých bez rozdielu. Posledné mesiace sa mnohí obraciame na jej liečivé účinky, ktoré sú balzamom na búrku v mysliach, či pre nádej v našich dušiach. Možno skúsme spoločne porozmýšľať o tom, aké iné zdroje máme ukryté v našom vnútri, hovorí sa, že všetku silu nosíme v sebe. Je však veľké umenie nájsť kľuč k vedomému životu, ktorý nám dovolí vidieť všetku tú krásu.

Téma úvahy č.45 na tento týždeň znie: Aké zdroje v sebe ukrývam, dovolím si ich vidieť?

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

  1. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  2. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 1.2.2021 do 9.00 hod.

Mgr. Alexandra Kaňuchová

Sociálna pracovníčka, BUDÚCNOSŤ, n.o.

Share This