Milí naši klienti a sympatizanti,

 

V poslednom období sa možno ešte viac ako inokedy zamýšľame nad vecami, ktoré sme ešte nedávno považovali za samozrejmé, ba až rutinné. Azda si teraz ešte vo väčšej miere uvedomujeme, čo môžeme, čo je pre nás bezpečné, čo je dovolené, čo je vhodné. Možno máme viac času na to, čo sme predtým nestihli, vedome, či nevedome odsúvali. Možno jednoducho, máme čas viac rozmýšľať, uvažovať, analyzovať či bilancovať. V tejto súvislosti mi prichádza na um slovko „ďakujem“. Na prvý pohľad, aké jednoduché a známe. Vštepujú ho rodičia svojim deťom už od útleho veku. Snažia sa ich naučiť jeho pravý význam. Aj my ho používame, toľkokrát. Na jednej strane, je to forma každodennej „slušnej“ a úctivej komunikácie. No na strane druhej, toto „samozrejmé“ slovíčko ukrýva v sebe ešte predsa omnoho viac. Učí nás byť vďačnými. Dáva nám priestor vyjadriť veľkú hodnotu a dôležitý význam. Som vďačný/á? Mám v mojom živote za čo ďakovať? Komu môžem vyjadriť vďaku za niečo, čo si nesmierne vážim? Uvedomujem si hodnotu vďačnosti? Ako to mám v sebe? Skúsme sa zamyslieť, čo pre nás znamená VĎAČNOSŤ. Verím, že každý z Vás nájde odpoveď vo svojom vnútri…

 

 Téma úvahy na tento týždeň znie: „Čo pre mňa znamená vďačnosť? Za čo všetko môžem byť vďačný?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 25.1.2021 do 9.00 hod.

 

                                                                    Mgr. Mária Prsteková

                                                        Sociálna pracovníčka, BUDÚCNOSŤ,n.o.

 

 

Share This