Milí naši klienti, sympatizanti,

 

to, ako vnímame vlastnú hodnotu je jedna z veľmi dôležitých vecí v našich životoch.  Sebahodnota rozhoduje o tom, aké máme partnerské vzťahy, prácu, ako trávime svoj čas, ako sa k nám správajú ostatní, aj to, ako sa v rôznych situáciách cítime, čo prežívame.  Objavíme ju vtedy, keď  prestaneme hľadať na nesprávnych miestach, ale zameriame sa na seba,  na svoj vnútorný rozvoj.

Prajem Vám, aby ste si dovolili vniesť  do svojho života všetko to, čo Vás robí šťastnými, spokojnými, naučte sa vážiť seba samých. Zaslúžite si to.  

Téma úvahy č. 43: Čo si na sebe najviac vážim?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň – čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 18.1.2021 do 9.00 hod.

PhDr. Petra Balážiová, PhD.

 

 

Share This