Milí klienti, rodinní príslušníci, sympatizanti BUDÚCNOSŤ, n.o.,

zapaľovanie poslednej štvrtej sviečky na adventnom venci symbolizuje už desiatky rokov LÁSKU, a práve jej je aj venovaná téma predposlednej úvahy v tomto roku. Vnímam, že každý z nás si pod slovom láska môže predstaviť niečo iné a pre každého môže láska sama o sebe niečo iné znamenať. Ja dnes využijem tieto riadky k tomu, aby som Vás v nej povzbudila, aby ste sa na svet a na to, čo sa Vám deje nazerali s láskou, aby ste ju zachytili v okamihoch, ktoré sú postavené aj z maličkostí, aby ste si z lásky vytvárali svoj bezpečný domov, kam sa vždy radi budete vracať, aby ste ju dávali a nachádzali nielen v druhých, ale aj v sebe samých, a aby ste sa mali radi, takí, akí ste.

Prajem Vám pri tom, aby ste boli k sebe láskaví, aby ste si dovolili byť pre seba dôležití, aby ste tú lásku, ktorú v sebe nosíte posúvali aj ďalej tým, ktorí jej majú málo alebo o nej ešte nevedia, aby ste o nej hovorili a pripomínali si ju, keď budete mať pocit, že veci strácajú svoj zmysel a zapálili tú pomyselnú sviečku v sebe vždy, keď budete cítiť, že dohorieva 😉

Krásne sviatky Vám všetkým prajem.

S pozdravom Mgr. Anna Moravčíková, psychologička BUDÚCNOSŤ, n.o.

Téma úvahy č. 41: „Čo mi našepkáva láska? Nosím v sebe lásku aj pre seba? Čo to pre mňa znamená?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
  2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 28.12.2020 do 9.00 hod.

Share This