Milí klienti, rodinní príslušníci, naši sympatizanti,

pozdravujem Vás všetkých.  V súvislosti s témou, ktorá na poslednej našej skupine rezonovala,  som sa rozhodla vrátiť  k útlej knižôčke M. Ruiza : „Múdrosť z knihy Štyri dohody“. V nej vysvetľuje, ako nám môžu naše dohody so sebou pomáhať pri skvalitňovaní našich vzťahov.  Prvú dohodu sme už v úvahe riešili (pamätáte si?: Nepreviňujte sa slovom), teraz preskočím druhú (určite aj tá dostane šancu) a postojím pri  tretej dohode z tejto knižky:  Nevytvárajte si domnienky.  Máme sklon vytvárať si o všetkom domnienky. Problém s vytváraním domnienok spočíva v tom, že VERÍME v ich pravdivosť. Vidíme  a počujeme len to, čo chceme. Nevnímame veci také, aké sú, v našej predstavivosti si veci doslova vysnívame. Vytvárame si domnienky, o tom, čo iní robia a čo si myslia. Keďže sa bojíme požiadať o vysvetlenie, veríme v pravdivosť našich domnienok a potom ich bráníme a snažíme sa dokázať, že sa mýlia íni. Východiskom je naša dohoda so sebou, že si nebudeme vytvárať  domnienky, budeme radšej otvorene komunikovať  o sebe a snažiť  sa porozumieť  tomu, čo nám iní hovoria. A budeme sa pýtať, pýtať, pýtať.  Nie je to hanba. Je to proces, pri ktorom minimalizujeme vytváranie domnienok a čistíme svoje vztahy.

Ďakujem Vám za všetky Vaše doterajšie aktivity a želám  kľudný predvianočný čas.

                                                                                                          Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD

                                                                                                             riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o.

 

Téma úvahy č. 37 : Čo do môjho života vnáša vytváranie  si domnienok o tom, čo si iní ľudia myslia, alebo čo iní ľudia robia?

K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
  2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania do pondelka : 30.11.2020 do 9.00. hod.

    Share This