Milí naši klienti,

isto ste sa počas svojho života párkrát dostali do bodu, kedy ste si uvedomili, že málo je niekedy viac.  U mňa to nie je inak, nedávno sa ku mne dostala výstižná myšlienka jeden šikovnej fotografky „Veľké veci vyplývajú z maličkostí, ktoré si vážime a venujeme im náležitú pozornosť. Život každého človeka sa v skutočnosti skladá z maličkostí. Veľkosť je mentálna abstrakcia a najobľúbenejšia fantázia ega. Paradoxom je, že veľkosť stojí na úcte k malým veciam, ktoré sa dejú v prítomnej chvíli a nie na prenasledovaní myšlienky veľkosti. Prítomný okamih je vždy malý v tom zmysle, že je vždy jednoduchý, tají sa v ňom však obrovská sila.“ Preto Vám tento týždeň ponúkam tému na úvahu: „Čomu/komu  vo svojom živote venujem najväčšiu pozornosť? Prevažuje v mojich rozhodnutiach viac moje prežívanie alebo je to vec môjho ega ?

K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:

1.Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba.

  1. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  2. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín na zaslanie úvahy je do pondelka: 16.11.2020 do 9.00 hod.

Srdečne Vás všetkých pozdravujem.

Mgr. Alexandra Kaňuchová

sociálna pracovníčka

Share This