Milí naši klienti ,

isto ste niekedy počuli podobný výrok, aký Vám dnes ponúknem na zamyslenie. Neviem jeho presné znenie, ani autora, no mojou snahou  je vystihnúť jeho podstatu: „Nezáleží na tom, čo ťa v živote postretne, no dôležitý je tvoj postoj k danej situácii.“ Ak sa jedná o príjemné situácie, predpokladám, že Vaša reakcia na ne je spontánna, užívate si ich naplno, tešíte sa z nich a i Vaše okolie vníma, že sa cítite dobre. Život nám  však prináša tiež situácie, ktoré nie sú pre nás ľahké, dokonca niekedy môžu byť i veľmi náročné… V tej chvíli je na mieste, aby ste sa pozastavili, navnímali svoje prežívanie , dopriali si čas na rozhodnutie ako budete životom kráčať ďalej. Práve tu je rozhodujúci Váš postoj, či Vás daná situácia zlomí alebo posilní.

Preto Vám tento týždeň ponúkam túto tému na úvahu: „Ako sa staviam k neľahkým situáciám v mojom živote?“

Skúste načrieť do príbehu svojho života a prejsť si svoje postoje v konkrétnych životných obdobiach. Prajem Vám, aby ste vždy v sebe našli silu postaviť sa čomukoľvek, čo Vám život prinesie. Prajem Vám, aby ste mali pri sebe vždy tých správnych ľudí, ktorí Vám pomôžu a povzbudia Vás vtedy, keď to budete najviac potrebovať.

K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:

1.Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba.
2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín na zaslanie úvahy je do pondelka: 09.11.2020 do 9.00 hod.

Srdečne Vás všetkých pozdravujem.

Mgr. Kristína Langheiterová

   sociálna pracovníčka

 

Share This