Milí klienti, sympatizanti BUDÚCNOSŤ, n.o.,

dnes sa k Vám prihováram výrokom od Dana a Chipa Heathovcov: „Vkladáme tak veľa času a energie do snahy predpovedať budúci vývoj, zahojiť budúce rany a zabrániť budúcim následkom, že sa tým vlastne pripravujeme o príležitosti, ktoré sa ponúkajú tu a teraz.“ Myslím, že nik z nás nevie s určitosťou povedať, aká bude naša budúcnosť, a čo sa presne stane. Neživme preto v sebe zbytočné strachy a obavy, nepredbiehajme „tam,“ kde sme ešte nedobehli, ale skúsme žiť najlepšie ako vieme teraz. Želám Vám pritom veľa síl a energie, ktorú môžete nachádzať aj vo Vašej triezvosti.

S pozdravom Mgr. Anna Moravčíková, psychologička, BUDÚCNOSŤ, n.o.

Téma úvahy č.31 znie: „Žijem tu a teraz alebo kde som ? Čo pre seba dnes môžem urobiť?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seb

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

  1. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 19.10.2020 do 9.00 hod.

Share This