Milí naši klienti, sympatizanti BUDÚCNOSŤ, n.o.,

autor Michal Bartoš vo svojej knihe „Zmysluplné vzťahy“ ponúka čitateľom zamyslieť sa nad vlastným sebavnímaním a vzťahom k sebe. Za kľúčové považuje mať najprv kladný vzťah k sebe samému na to, aby sme si vedeli vybudovať zdravý vzťah s niekým iným. Z môjho pohľadu tomu nie je inak. Rada by som sa preto s Vami podelila o jednu jeho myšlienku, ktorá vo mne rezonuje doteraz: „Ak chceme lásku a harmóniu, nečakajme, že nám ju dá niekto iný. Treba začať od seba, so svojim vzťahom k sebe. Len z lásky k sebe samému, v túžbe po dobrom pocite, sme motivovaní zmeniť priestor, v ktorom žijeme.“ Podeľte sa s nami o to, ako to máte Vy. Skúste popremýšľať v úvahe na tento týždeň kvôli čomu/komu ste motivovaní robiť v živote zmeny, a či ste naozaj pre seba tí prvoradí.

Téma úvahy č. 30 znie: Kvôli čomu/komu som motivovaný/a robiť v živote zmeny?

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
  2. Reflexie za posledný týždeň – čo sa udialo vo Vašom živote
  3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)  Termín vypracovania – do pondelka: 12.10.2020 do 9.00 hod.

 Všetkých Vás srdečne pozdravujem

S pozdravom Mgr. Alexandra Kaňuchová, sociálna pracovníčka BUDÚCNOSŤ, n.o.

Share This