Milí naši klienti a sympatizanti BUDÚCNOSTI, n.o.,

 žiť spokojný život znamená pre každého z nás niečo iné, no možno kebyže túto tému otvoríme v rámci spoločného stretnutia, prišli by sme na to, že sa v našich predstavách zhodujeme a máme ako ľudia veľa spoločného. Spokojní sme vtedy, keď máme naplnené svoje potreby, keď žijeme v súlade s našimi hodnotami, keď sa nám plnia sny, keď… Poďte preto v úvahe na tento týždeň popremýšľať o tom, čo je dôležité pre Váš život na to, aby ste ho prežívali spokojne.

 Téma úvahy č. 29 znie: „Viem, čo potrebujem pre spokojný život?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

 Termín vypracovania – do pondelka : 5.10.2020 do 9.00 hod.

Všetkých Vás srdečne pozdravujem 🙂

Mgr. Kristína Langheiterová

    sociálna pracovníčka

     BUDÚCNOSŤ,n.o.

Share This