Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti,

Pozdravujem Vás všetkých a veľmi Vás oceňujem za Vašu vytrvalosť v kontakte s nami. V poslednom období pracujem v sebe viac  s témou všímavosť, tj. schopnosť uvedomovať si procesy prebiehajúce v našom tele a v našej mysli v prítomnom okamžiku s postojom zmierlivého porozumenia a prijatia. Okrem iných autorov o nej píše aj psychológ a psychoterapeut Ján Benda v knižke s názvom „Všímavosť a súcit so sebou“. To, na čom spoločne pracujeme, súvisí aj s touto témou. Systém, v ktorom žijeme, nás poháňa, možno až naháňa k bezchybným výkonom a pre nedostatok času si nemáme kedy všímať svoje prežívanie v okamihu, svoje emócie „prehĺtame“, utekáme od nich, od seba. Tak moja úloha pre Vás v  túto chvíľu je tu. Skúste sa práve teraz zastaviť, v tomto okamihu si všímať svoje telo, svoje emócie, svoje myšlienky, v tomto okamihu nič neriešiť iba si VŠÍMAŤ.  Tu a teraz. A napíšte nám o tejto chvíli vo svojej úvahe.

Téma úvahy č.27: Čo sa deje v mojom tele, v mojich emóciách, v mojej mysli práve teraz?

K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:

Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

Reflexie za posledný týždeň – čo sa udialo vo Vašom živote

Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 21.9.2020 do 9.00 hod.

Share This