Milí naši klienti, sympatizanti, rodinní príslušníci,

Po všetkých tých týždňoch by som Vás už rada oslovila  správou o možnostiach osobných skupinových stretnutí ale…. vzhľadom k druhej vlne šírenia COVID 19 a bezpečnostným opatreniam voči Vám i našim pracovníkom  to možné ešte nebude. O všetkých zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Dnes sa nestačím čudovať, že  vypisujem úvahu číslo 22, čo svedčí o Vašej angažovanosti a kontakte aj počas posledných mesiacov a o Vašej odvahe, skúšať mnohé veci po novom. Predpokladám, že to môže byť prínosom pre nás, naše rodiny, že tá možnosť pozrieť sa na veci aj inak, ako doteraz,  bude východiskom pre kvalitnejšie životy všetkých nás. S tým veľmi úzko súvisia aj naše sny a túžby, bez ktorých by sme sa nehýbali dopredu. K vyhláseniu tejto témy ma inšpiroval obsah úvahy našej klientky, ktorá uvažovala o tom, čo by bolo, ak by mala Arabelin prsteň  a zároveň mi v hlave znie pieseň…“Keby som bola princezná Arabela….“. Tak čo, keby som mohol/mohla, čo by som vo svojom živote ešte veľmi chcel/a? Premýšľať o tom, samozrejme budú aj „princovia“.:)

Pozdravujem Vás a želám ešte pekné letné oddychové dni.

Téma úvahy č. 22: O čom snívam a po čom vo svojom živote v tejto chvíli túžim?

K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:

Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

Reflexie za posledný týždeň – čo sa udialo vo Vašom živote

Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 17.8.2020 do 9.00 hod.

 

 Doc.PhDr. Ľuba Pavelová PhD.

 Riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o.

Share This