Milí klienti, rodinní príslušníci, sympatizanti našej n.o.,

znova nadišiel čas, keď sa k Vám prihováram ja a dnes budú moje riadky patriť téme rozprávok. Rozprávky majú svoje nezastupiteľné miesto nielen v živote detí, ale z psychologického hľadiska sú veľmi prínosné aj pre nás dospelých. Práve vďaka nim sa môžeme preniesť do svojho detstva, vrátiť sa k príjemným spomienkam, načerpať cez ne novú energiu, ale aj nájsť v nich inšpiráciu, či povzbudenie vo vlastnej životnej situácii. Keď sa na ne pozrieme bližšie, tak zistíme, že nám samé o sebe nehovoria len o tom, ako dobro zvíťazí nad zlom, ale že dobrý, kvalitný a úspešný život je dosiahnuteľný a to aj napriek nepriazni osudu, či mnohým prekážkam, ktoré nás postretnú, dôležité je len nenechať sa nimi odradiť. Podstatu rozprávok zachytil vo svojom výroku aj Milan Rúfus, podľa ktorého „rozprávky nevznikali ako uspávanky, aby deti skôr zaspali, ale prichádzali na svet ako výpoveď, aby sa dospelí zobudili.“ Vráťme sa teda, aj my dospelí, k čítaniu rozprávok, k rozprávaniu príbehov, ponorme sa cez ne do svojho vnútorného sveta a „zobuďme sa,“ však občas to všetci potrebujeme.

Prajem Vám krásne letné dni,  myslím/-e na Vás 🙂

 S pozdravom Mgr. Anna Moravčíková, psychologička BUDÚCNOSŤ, n.o.

 

Téma úvahy č. 21: Aká rozprávka/príbeh mi pripomína mňa, čo mi ukazuje a prečo?“

 

K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:

Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

Reflexie za posledný týždeň – čo sa udialo vo Vašom živote

Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 10.8.2020 do 9.00 hod.

Share This