Milí naši klienti a sympatizanti,

V ďalšej úvahe, by som sa chcela spolu s Vami zamyslieť nad témou rodičovstva. Je známe, že vzťah s rodičmi je kľúčový v živote každého človeka, preto vám ponúkam práve túto myšlienku na zamyslenie. „Deti vedia vďaka láske, ktorú si čerstvo nesú od svojho Otca, objať svojimi malými rúčkami celú planétu. My dospelí máme oveľa dlhšie paže, ale nedokážeme nimi objať ani suseda. Všetci si v sebe nesieme chybné programy. Prebrali sme ich ako dedičstvo, štafetový kolík od našich rodičov. Kto sa prebudí a pocíti túžbu, začne sa opravovať, aby svoj život premenil na oslavu bytia. Deti takýchto ľudí už nebudú musieť nikdy čítať o návrate  k sebe. Nebudú odklonené od stredu, lebo budú vychované v skutočnej láske.“  Moja rovnica je teda viac než jasná: opravme seba, koľko vládzeme, a potom to cez lásku predajme deťom. Tie sa už postarajú o svetlú budúcnosť nového ľudstva. 

Téma úvahy č. 20 : „Čo pre mňa znamená moja rodina a aké dedičstvo som od nich prebral/a? “  

Pozdravujem Vás a prajem Vám krásne dni,  Mgr. Alexandra Kaňuchová , sociálna pracovníčka.

K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:

Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

 Termín vypracovania – do pondelka : 3.8.2020 do 9.00 hod.

 

Share This