„Vážiš si svoju dušu ?“

Takto znie nová kampaň Ligy za duševné zdravie SR, ktorej hlavnou myšlienkou je presadiť a zlepšiť starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku. Posledné dni ju intenzívne registrujem, a preto mám potrebu s Vami zdieľať práve túto tému. Za seba vnímam, že nad problematikou duševného zdravia na Slovensku visí jedna veľká stigma. Veľmi ma preto potešilo, že do kampane sa zapojilo mnoho známych osobností, ktoré verejne hovoria o potrebe riešiť duševné zdravie. Zaujala ma myšlienka známeho slovenského herca a režiséra Martina Hubu, ktorý na otázku, čo pre neho znemená duša odpovedá: „Pre mňa duša znamená schopnosť, viesť dialóg so sebou samým. Samozrejme, aby človek viedol dialóg so sebou samým sú k tomu potrebné určité atribúty. Musíte byť rád so sebou samým, lebo ešte to je dôležitejšie, aby ten dialóg, ktorý so sebou vediete, ste viedol rád. Lebo ak ho nevedieš rád, tak vlastne utekáš. Utekáš od seba, utekáš od toho dialógu a hľadáš nejakú závislosť, aby si so sebou byť nemusel.“ 

Pozývam Vás týmto k úvahe na tému č.15 : „Čo pre mňa znamená duša, a ako sa o ňu starám?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

1.Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote 

3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 29.6.2020 do 9.00 hod.

S pozdravom

Mgr. Alexandra Kaňuchová 

BUDÚCNOSŤ,n.o.

sociálna pracovníčka

Share This