Milí naši klienti, ako ste isto zaregistrovali, z dôvodu preventívnych opatrení v Slovenskej republike sme boli nútení dočasne zrušiť skupinové poradenstvo a obmedziť individuálne poradenstvo, aby sme obmedzili osobný kontakt v záujem zachovania Vášho ale i nášho zdravia. V súvislosti s riadnym pokračovaním procesu zmeny, ktorý ste nastúpili po vstupe do nášho skupinového poradenstva, sme sa rozhodli, že budeme pokračovať nekontaktnou cestou takto: Prosíme každého člena skupinového poradenstva, aby do pondelka do 10.00 hod. poslal za seba pár viet o sebe v štruktúre našich komunitných stretnutí a úvahu na tému, ktorú vždy cez týždeň vyhlásime.

Takže Vaša prvá správa bude obsahovať:

1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

3. Pohody, nepohody,ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Téma úvahy č. 1: (formát A4) Ja a moja rodina

Ďakujem, že budete rešpektovať naše rozhodnutie, každému z Vás dáme spätnú väzbu do stredy. Uvažujeme tiež o ďalších možnostiach byť nekontaktne s Vami, budeme Vás o nich informovať. doc. Pavelová, riad. BUDÚCNOSŤ, n.o.

Share This