Okrúhly stôl v Budúcnosti

Ťaháme za jeden povraz Dňa 20. novembra 2018 nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ,n.o. zorganizovala stretnutie s názvom „Okrúhly stôl – ZMENA“. Stretnutie malo za cieľ rozvíjať vzájomnú spoluprácu odborníkov a inštitúcií, ktorých sa nejakým spôsobom dotýka téma...