Moja myseľ je radostná, pokojná a chápajúca. Pozitívne formulácie viet v sugesciách sama sebe mi prinášajú pocit, že som v bezpečí a som sama tvorcom svojho života. Keď aj prídu búrky viem, že som v dobrých rukách a mám oporu v svojom Otcovi. Odovzdávam mu svoje starosti a viem, že vyrieši moju situáciu oveľa lepšie, než si ja vôbec viem vymyslieť. Prestať riešiť problém a odovzdať ho, to mi pomáha.

Share This