Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti,

Nie tak dávno som sa doma chystala na pracovné stretnutie, ktoré bolo naplánované na skoršiu rannú hodinu. Stála som pred zrkadlom a spomenula som si na obdobie pred abstinenciou, kedy rána bývali ťažké a často boli o zápasení s tým, ako zakryť následky večera a zvládnuť deň, boli to rána vytriezvenia, smútku, sklamania a slabosti. Teraz som stála pred tým istým zrkadlom a uvedomila si, že už skoro dva roky je to inak. Nemyslím, že sa máme stále vracať do minulosti, no myslím, že je dôležité na ňu nezabúdať a preto moja téma úvahy znie: “Ako by vyzeral môj život, moje dni, ak by som sa nedal/a na cestu abstinencie?” A prosím, skúste si pri tom predstaviť taký bežný deň, nie len všeobecné zamyslenia. Myslím, že to vie byť pomerne silné…

Téma úvahy č. 89: „Ako by vyzeral môj život, moje dni, ak by som sa nedal/a na cestu abstinencie?

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
  2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 6.12.2021 do 9.00 hod.

Klientka BUDÚCNOSŤ, n.o.

Share This