Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti,

prinášame ďalšiu tému od člena skupiny.

Rodina je pre náš život veľmi dôležitá. Pre mňa znamená úplne všetko. Je to môj domov. Sú to spoločne strávené chvíle, výlety, spolupráca. Sú to bežné veci ktoré keď robíme spolu sú podstatne krajšie.

Téma úvahy č. 86:  „Čo pre mňa znamená rodina?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

1.Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 15.11.2021 do 9.00 hod.

Klient BUDÚCNOSŤ, n. o.

Share This