Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti,

prinášame ďalšiu tému od člena skupiny.

Zodpovednosť je dôležitá vlastnosť v živote človeka a mnohokrát zohráva v jeho živote
dôležitú úlohu. Byť zodpovedným je aj pre mňa veľmi významná vlastnosť v mojom živote.
Zodpovednosťou som si vybudoval úctu a rešpekt môjho okolia, moje okolie sa mohlo na
mňa spoľahnúť. Vďaka zodpovednosti som si vybudoval rešpekt a uznanie ľudí, s ktorými
som sa stretával v pracovnom procese, ľudia okolo mňa vedeli, že ak sa do niečoho pustím,
tak to aj dokončím najlepšie ako viem, že to neodfláknem. A tiež, zodpovednosť mi umožnila
byť spoľahlivým. Veľmi dôležitá je aj zodpovednosť za to, čo si k sebe pripútam. Ak si
zoberiem na seba nejaký záväzok musím ho aj splniť, najmä, ak to bol záväzok dobrovoľný. Je
preto veľmi dôležité nepreceňovať svoje sily, reálne odhadnúť svoje možnosti a až potom
prijať konkrétny záväzok. Ak to postavím na tú najväčšiu úroveň, založenie rodiny a výchova
detí, tak som si veľmi dobre uvedomil, že je to záväzok na celý život, uvedomil som si, že som
sa na celý život pripútal k mojej rodine a som plne zodpovedný za jej správny vývoj, za to,
aby bola spokojná a šťastná, za to, aby plnila svoje poslanie, ktoré má rodina plniť v tej ktorej
spoločnosti.

Téma úvahy č. 84:  „„Stávaš sa navždy zodpovedným za to, čo si k sebe pripútal?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

1.Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 08.11.2021 do 9.00 hod.

Klient BUDÚCNOSŤ, n.o

Share This