Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti,

prinášame ďalšiu tému od člena skupiny.

Žijeme v takej uponáhľanej dobe, tak som vybral tému zo svojho prežívania….. Žiadna práca nie je stresujúca, je to len môj postoj k danej situácii.  V mojom prípade som to ja sám , kladiem na seba vyššie požiadavky ako zamestnávateľ, aby som si dokazoval že som dosť dobrý. A ventilujem to nie najlepším spôsobom : unikám.

Téma úvahy č. 83:  „Čo spôsobuje stres (tlak) vo vašom živote a ako ho ventilujete?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

1.Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

  1. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  2. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 25.10.2021 do 9.00 hod.

Klient BUDÚCNOSŤ, n.o

Share This