Všetkých Vás opäť srdečne pozdravujem, verím, že sa máte dobre a ste zdraví. Veľmi ma teší, že sa mnohí zúčastňujete online skupín,  reagujete na týždňové zadania a popisujete v nich, ako sa máte, čo prežívate… To svedčí o tom, že na seba nezabúdate, dokážete sa stíšiť, byť so sebou samými vo svojich myšlienkach. Aj toto je  jeden zo zdrojov Vášho vnútorného rastu.

Páči sa mi výrok psychoterapeutky Virginie Satirovej, ktorý nedávno na mňa vyskočil  : ) na internete a rada sa s ním s Vami podelím „Zmena je vždy možná. Aj keď je obmedzená vonkajšia zmena, je možná zmena vnútorná“  Zotrvajte aj naďalej v týchto chvíľach vo svojom rozhodnutí a na ceste vnútornej zmeny, lebo len tá nás posúva dopredu.  Majte sa krásne, dávajte si na seba pozor a verím, že sa čoskoro vidíme u nás v BUDÚCNOSTI.

Téma úvahy č. 8 na tento týždeň: „Všetci ľudia majú vlastné zdroje pre životnú zmenu a vnútorný rast. Aké sú tie Vaše zdroje?“

K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:

1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania do pondelka : 11.5.2020 do 9.00. hod.

PhDr. Petra Balážiová, PhD.

Share This