Milí klienti, rodinní príslušníci, naši sympatizanti, pozdravujem Vás všetkých a dúfam, že ste všetci zdraví a zvládate túto dobu rozvojom – vlastným i rozvojom svojich blízkych. 

Chcem vyzdvihnúť Vašu ochotu pokračovať v procese zmeny a všetkých za priebežné plnenie úloh. Teším sa z nich a ďakujem za Vašu otvorenosť. Verím, že si uvedomujete doležitosť nášho spoločného kontaktu a režimu  vo vlastných životoch.  Vaše úvahy sú výnimočné, plné podnetov k zamysleniu. Tak k nim pridávam svoje zamyslenie aj ja. „Budúcnosť nepredurčuje nijaký temný osud, to my sami.“…píše sa v rozhovoroch Dalajlámu a Desmonda Tutu v Knihe radosti.  A pokračuje: „Trvalé šťastie nie je možné nájsť dosahovaním cieľov a výsledkov. Nespočíva v bohatstve ani sláve. Spočíva v ľudskej mysli a srdci.

Radosť je oveľa vačšia ako šťastie, radost je sposobom prístupu k svetu a je dostupná hneď teraz, bez toho, že by sme na niečo čakali. 

Tak Vám želám, aby ste prežívali tieto dni v radosti zo seba a spokojnosti zo svojích rozhodnutí.

Téma úvahy č. 7 : „Prežívanie šťastia a radosti v mojom živote.“ K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:

1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania do pondelka : 4.5.2020 do 9.00. hod.

                                                   doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

                                                        riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o.

Share This