Milí naši klienti a sympatizanti,

v tomto období prežívame časy, ktoré predpokladal asi málokto z nás, učíme sa novej realite, otvárame i zatvárame oči, zdieľame, snažíme sa pochopiť, ale aj  rebelujeme, hneváme sa. Je to legitímne prežívanie každého z nás. Ďakujem Vám za to, že ste s nami spolu a že proces zmeny aj napriek tomu pokračuje. Po období stíšenia  prichádza nový rok, nový čas, čas pre každého z nás. Nevieme, koľko ho máme, ani aký bude. Želám Vám všetkým, aby bol viac radostný ako bolestný, viac zdravý ako chorý, viac pokojný ako nepokojný. A ak to tak nebude, tak Vám želám, aby ste všetko, čo Vám prinesie, zvládli. A napriek tomu, že sa to môže zdať klišé, vyhlasujem tému predstáv o čase prichádzajúcom. Započúvajte sa do seba v tichu a zodpovedajte si otázky,   čo by sme chceli dosiahnuť v tomto roku, aký by mal byť, ako a s kým ho chceme prežiť… 

Téma úvahy na tento týždeň znie: „Aký by mohol byť môj nový rok?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň – čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 11.1.2021 do 9.00 hod.

                                                                    Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

                                                                       riaditeľka BUDÚCNOSŤ,n.o.

Share This