Milí naši klienti a sympatizanti BUDÚCNOSŤ, n.o.,

pri zapaľovaní druhej sviečky na adventnom venci si symbolicky pripomíname význam slova MIER. Krátke slovo, avšak hlboký význam… Kde začína podstata mieru, ak to nie je práve vo vnútri každého z nás? Myslím si, že pokiaľ budeme všetci pracovať na vlastnej vnútornej harmónii, tak dokážeme vytvárať pokojné prostredie vôkol nás. Budeme viac chápať jeden druhého a tým predídeme vzájomným sporom, ktoré môžu narušiť naše vzťahy. Najlepšie, ak začneme od seba a vytvoríme si láskavý vzťah k sebe. Tam to všetko začína a od tohto vzťahu sa odvíja celý náš život. Čo myslíte vy ?

Téma úvahy na tento týždeň znie: „Čo vytvára mier vo vnútri môjho srdca?“

 K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 14.12.2020 do 9.00 hod.

Kiež by MIER pociťovala každá ľudská bytosť ♥

Prajem Vám pokojný adventný čas  

Mgr. Kristína Langheiterová

    sociálna pracovníčka

Share This