Milí naši priaznivci,

ja Vám dnes ponúknem na zamyslenie  jeden z výrokov francúzskeho filozofa  a spisovateľa menom Jean-Paul Sartre, predstaviteľa existencializmu.

„ Potrebujem druhého, aby som lepšie pochopil sám seba.“

Aj Vám sa to stáva, že vďaka iným ľuďom, ktorí sú súčasťou Vášho života, spoznávate sami seba ? I vďaka nim sa môžete o sebe dozvedieť viac, ak budete  pozorní a  ochotní sa zamyslieť nad tým, ako na Vás reagujú a prečo práve smerom ku Vám. Ľudia, ktorých stretávate na svojej ceste Vám niečo ukazujú a ak budete dostatočne vnímaví, pochopíte význam ich prítomnosti v určitej životnej etape. Niektorí duchovní učitelia dokonca hovoria, že žiadne stretnutie nie je náhodné. Bytosti, ktoré stretávate, môžu byť Vašimi priateľmi alebo učiteľmi. Pri tých prvých sa cítite dobre, máte dojem, že si rozumiete, sú na Vás dobrí a máte veľa spoločného. S učiteľmi je to veľakrát náročné a zložité, niekedy i bolestné. Nie vždy chápete, prečo ste ich stretli a čo Vás majú naučiť. Niekedy k poznaniu prichádzate až oveľa neskôr, s odstupom času…  Nejde pritom len o školených učiteľov, tí,  o ktorých píšem môžu mať podobu manžela, manželky, súrodenca, dieťaťa, šéfa či predavača v obchode.

Pozývam Vás týmto k úvahe na túto tému:

Čo som sa naučil/a o sebe cez druhých ľudí a čo mi to prinieslo do môjho života ?

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

S pozdravom

Mgr. Kristína Langheiterová

BUDÚCNOSŤ,n.o.

sociálna pracovníčka

Share This