Milí naši 

Ten čas naozaj veľmi letí a ja sa k Vám po čase prihováram opäť. Odznelo tu toho už naozaj veľa, preto som sa dnes rozhodla pre krátky úryvok z celosvetovo známej knihy Malý princ od Antoine De Sant- Exupéry, ako sa prihovára ružiam:

„ Ste krásne, ale ste prázdne“, povedal im ešte. „Nemožno pre Vás zomrieť. Prirodzene, obyčajný okoloidúci by si myslel, že moja ruža sa Vám podobá. Ale ona jediná je dôležitejšia ako vy všetky, pretože práve ju som polieval. Pretože ju som dával pod sklený zvon. Pretože ju som chránil zástenou. Pretože jej som pozabíjal húsenice (okrem dvoch alebo troch, z ktorých majú byť motýle). Pretože ju som počúval, ako sa žaluje alebo vystatuje, alebo dokonca niekedy mlčí. Pretože je to moja ruža“ Prajem Vám, aby čas, ktorý venujete svojej ruži, ju urobil pre Vás dôležitou.

Úvaha č. 13. O akú ružu v živote sa starám a čo ju robí pre mňa výnimočnou.

K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:

1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania do pondelka : 15.6.2020 do 9.00. hod

PhDr. Petra Balážiová, PhD.

Share This