SKUPINOVÉ AKTIVITY

SKUPINOVÉ PORADENSTVO

Skupinové poradenstvo je forma pomoci, ktorá k posunu klienta využíva prvky skupinovej práce.
Skupinová práca je overenou efektívnou formou práce so závislými klientmi, ich rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami.

Terapeutická komunita BUDÚCNOSŤ:

Terapeutická komunita BUDÚCNOSŤ, ktorú tvoria 2 skupiny klientov, sa koná každý pondelok od 16:00 – 18:30 hod. Otvorená je pre tých, ktorí chcú prestať so zneužívaním psychoaktívnych látok (vrátane alkoholu) a gamblingom.
Je nosnou skupinovou aktivitou poradenského centra.

Skupina PRÍSTAV:

Socioterapeutickú skupinu tvoria abstinujúci klienti, má významnú podpornú funkciu v doliečovacom procese, v udržaní rozhodnutia abstinovať.
Koná sa každý štvrtok v mesiaci od 16:00 do 18:00 hod.

Skupina STROP:

Socioterapeutická skupina STROP je určená pre rodinných príslušníkov a blízke osoby našich klientov, ale i tých, ktorí sa o riešení závislosti v rodine chcú dozvedieť viac.
Koná sa 1. štvrtok v mesiaci od 10:00 do 12:00, 3. štvrtok v mesiaci od 16.:00 do 18:00.

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This