SKUPINOVÉ AKTIVITY

SKUPINOVÉ PORADENSTVO
Skupinové poradenstvo je forma pomoci, ktorá k posunu klienta využíva prvky skupinovej práce.
Skupinová práca je overenou efektívnou formou práce s klientmi ohorenými závislosťou, ich rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami.

Skupina ZMENA
skupina pre mladých ľudí (zväčša od 14 – 16.rokov), ktorí experimentujú alebo zneužívajú psychoaktívne látky (vrátane alkoholu).
Koná sa vždy v 2. a 4. stredu v mesiaci v čase od 16.00 – 17.30 hod.

Skupina STROM
skupina rodinných príslušníkov a blízke osoby detí zo skupiny ZMENA. Koná sa 1. stredu v mesiaci v čase od 16.00 – 17.30 hod.

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This