Robiť najlepšie, ako viem sa mi viac darí, keď sa jedná o druhých…. dôvod je jednoduchý,

chcem, aby to bolo čo najlepšie, chcem vidieť spokojnosť, chcem cítiť, že som potrebná…

Pri sebe zľavujem, asi je to pre mňa jednoduchšie. A možno sa len bojím, že by som potom

zľavovala pri potrebách druhých.

Share This