PROGRAM VYKONÁVANÝCH OPATRENÍ AMBULANTNOU FORMOU

Zazmluvnené programy Ústredím PSVaR na rok 2021:

Počet hodín pramej práce s klientom pre Sociálny program CESTA:

  • Sociálny program individuálny 96 h
  • Sociálny program skupinový 150 h

Počet hodín priamej práce s klientom pre Podporný program MOST:

  • Podporný program individuálny 96 h
  • Podporný program skupinový 150 h

Počet schválených hodín priamej práce s klientom pre jednotlivé ÚPSVaR-y

§ 11 ods. 3) písm.

b) bod 3.

§ 12 ods. 1) písm.

d)

priamy kontakt osobohodiny priamy kontakt osobohodiny
Nitra 264 528 150 300
Zlaté Moravce 244 488 80 160
Nove Zámky 244 488 180 360

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This