…prijatie iných súvisí najmä s prijatím seba. A preto všetka práca na mne v tomto smere je mi zároveň ukazovateľom toho, nakoľko som vlastne schopná prijať sa, prijať svoje minulé a súčasné ja. Prijímanie iných je totiž často o vzťahu k sebe.

Share This