PORADENSKÉ CENTRUM PRE ZÁVISLOSTI

Realizuje služby zamerané na komplexné riešenie závislostí (látkových aj nelátkových).
BUDÚCNOSŤ, n.o. je akreditovaným subjektom MPSVaR SR pre výkon opatrení SPODaSK podľa §11, 12, 13, 17 Zákona č. 305/2005 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poradenské centrum pre riešenie závislostí sa zameriava na poskytovanie odborného sociálneho, psychologického a právneho poradenstva pre:
– klientov, zneužívajúcich návykové látky (vrátane alkoholu) a nadmerne zameraných na činnosti,
– klientov závislých od návykových látok (vrátane alkoholu) a závislých od činnosti,
– rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú poradiť, ako situáciu v rodine riešiť,
– blízke osoby a zamestnávateľov 

Pracovníci poradenského centra vo svojej práci využívajú najnovšie poznatky vedy a efektívne intervencie formou individuálneho a skupinového poradenstva.

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This