PORADENSKÉ CENTRUM
BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

PRE RIEŠENIE NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTÍ

Od septembra 2018 je BUDÚCNOSŤ, n.o. akreditovaným subjektom Ministerstva spravodlivosti SR
na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach č. 274/2017 Z.z.

INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

Individuálne poradenstvo krátkodobé pre klientky/ov, zažívajúcich násilie v blízkych vzťahoch v kontexte závislostí,
kde od nás dostáva klient informácie k riešeniu svojho problému.
Individuálne poradenstvo dlhodobé je proces, v ktorom poradca zorientováva klientku/a v problematike násilia v blízkom vzťahu a poskytuje odbornú pomoc pri ich riešení.

INDIVIDUÁLNE SOCIÁLNE PORADENSTVO

Individuálne sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu,
podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote v problematike násilia v blízkych vzťahoch.

INDIVIDUÁLNE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

Individuálne psychologické poradenstvo je profesionálna odborná činnosť psychologickými prostriedkami, vykonávaná psychológom, k uvedomeniu si princípov násilia v blízkych v vzťahoch a podpora klientky/a k riešeniu svojej situácie.

INDIVIDUÁLNE PRÁVNE PORADENTVO

Individuálne právne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť , vykonávaná odborníkom v oblasti právnych
problémov v kontexte násilia v blízkych vzťahoch ale aj problémov súvisiacich so sociálno-patologickými javmi a kriminalitou mládeže a dospelých.

Činnosť poradenského centra je podporovaná dotačnou schémou MS SR a NSK.

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This