Ocitli sme sa v dobe, kedy by sme mali trošku prehodnotiť naše hodnoty, na ktoré sme akosi pozabudli. Buďte ako rodina viac spolu, rozprávajte sa, spoločne zdieľajte svoje pohody, nepohody,  nezabúdajte však ani  na seba – dodržiavajte opatrenia a tým si trénujete svoju sebadisciplínu, ukážte akí ste zodpovední, nielen voči sebe, ale aj svojmu okoliu… Dali ste sa na cestu zmeny, tak v nej zotrvajte, táto situácia Vás v nej môže posilniť. Skúste robiť veci lepšie, dávať hodnotu veciam, ktoré majú význam
a podporujte všetko to, čo je pre vás prospešné. Možno, keď tieto chvíle skončia, budeme kráčať pomalšie, budeme si bližší, skromnejší, ľudskejší a úsmevy budú vždy našim darom …

Všetci vnímate aj zmeny, ktoré sme v Centre museli zaviesť. Veľmi sa teším a ďakujem Vám, že na ne mnohí reagujete a chcela by som povzbudiť aj ostatných.  V pondelok 30.3.2020 sme mali pilotné skupinové videohovory. Z toho nášho som skutočne mala veľkú radosť a až tu som si uvedomila, aký je spoločný kontakt pre Vás, ale aj pre mňa
s Vami veľmi dôležitý. Toto bude v najbližšej dobe forma nášho pravidelného kontaktu jeden krát do týždňa. Na tento mesiac: skupina doc .Pavelovej bude každý pondelok o 10.00 cez Skype. Naša skupina K-ROKY bude v ten istý deň, ale o 13.00 a cez Zoom.

Uvedomujeme si, že tak ako Vy, aj Vaši blízki, rovnako potrebujú pomoc a podporu. Rozhodli sme sa realizovať videohovory aj s nimi. Preto Vás prosím aby ste ich
o tejto možnosti informovali. Prvý skupinový hovor s príbuznými zo skupiny STROP bude 2.4.2020 o 10.00.Bližšie info nájdu v programe na mesiac apríl.

Stále platí informácia z predošlých týždňov pre členov TK BUDÚCNOSŤ – úloha do pondelka ostáva rovnaká:

1 Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

3. Pohody, nepohody,ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Téma úvahy  č.  3.  Dokážem v tejto situácii pre seba niečo
vyťažiť  a ako sa mi v tom darí.

PhDr. Petra Balážiová, PhD.

Share This