máj 2016 o 14:42 TASR

Ukázať rôzne spôsoby pomoci pre závislých ľudí a ich rodiny je cieľom dnešného dňa otvorených dverí v občianskom združení Budúcnosť v Nitre.

Ukázať rôzne spôsoby pomoci pre závislých ľudí a ich rodiny je cieľom dnešného dňa otvorených dverí v občianskom združení Budúcnosť v Nitre. Ako pripomína riaditeľka organizácie Ľuba Pavelová, tematiku závislostí i násilia je potrebné dostať medzi ľudí, aby v prípade potreby vedeli, kde majú vyhľadať pomoc. „Preto sme verejnosť dnes pozvali k nám, aby sa zoznámili s ľuďmi, ktorí tu pracujú, ale aby sa stretli aj s našimi klientmi, ktorým pomáhame. Chceme tieto témy odtabuizovať, pretože sa o nich hovorí veľmi málo,“ uviedla Pavelová.

Občianske združenie Budúcnosť sa zameriava na pomoc ľuďom, ktorí trpia rôznymi druhmi závislostí či prejavmi násilia. Nesnažia sa však pomáhať iba konkrétnym jednotlivcom, ale celým rodinám. „Chceme ten balík problémov okolo závislostí a násilia riešiť komplexne a preto zapájame aj rodinu, ktorá je tou závislosťou a násilím tiež zasiahnutá a sama sa z toho problému nevie dostať. Preto sa zameriavame nielen na klienta, ale aj na jeho okolie,“ vysvetľuje Pavelová. Ako pripomína, na združenie Budúcnosť sa môže obrátiť každý, kto má pocit, že sa v jeho okolí vyskytuje problém spojený s akýmkoľvek druhom závislosti. „Treba prísť čo najskôr, nie až potom, keď dôjde ku katastrofe. Často sa stáva, že rodina váha a samotný závislý nedokáže svoje ochorenie vnímať. Potom padá čoraz hlbšie a aj tá cesta nápravy je dlhšia. Čiže, keď si uvedomíme, že máme problém, treba to hneď riešiť,“ radí Pavelová.

 

Share This