Snívam o spokojnosti, o „obyčajnom“ živote s radosťami, starosťami. Snívam o živote v rodinnom kruhu, kde budem mať stabilné miesto na základe lásky a dôvery, ktorú nadobudnem svojím životom  bez alkoholu. Keď nebude strašiakom pre mňa, ani mojich blízkych. Vo svojom snívaní som človek, na ktorého sa možno spoľahnúť. Vidím sa ako dobrá starká pre deti mojich detí. Teším sa, že moje deti nemajú strach spoľahnúť sa na mňa. Snívam o spoločnom starnutí s manželom, o spoločných potulkách, či bežkovaní.. teším sa zo spoločne stráveného času, rozhovoroch pri ktorých si otvárame srdce i dušu. Snívam aj o dobrej dcére, ktorá neubližuje svojím konaním, ale  pomáha a vracia pocit istoty, ktorý dostala. Snívanie je krásne, a všetko sa zdá, že áno, takto to bude. Často si večer po ďakovaní a prosení navodzujem príjemný pocit, začínam si snívať a je to skoro vždy rovkaké.. otváram dvere nášho domu, vychádzam na schodíky a s krásnym pocitom lásky vítam prichádzajúce moje deti, ktoré sa pred bránou stretli s ocinom , prichádzajú, jeden cez druhého ma zdravia a ja viem a cítim, že idú radi domov.  Áno, o tomto snívam. V tejto chvíli, a vlastne už dosť dlho, túžim byť nezávislá. Od čohokoľvek aj kohokoľvek. Naozaj túžim zbaviť sa závislosti, ktorá ma zbavuje dôstojnosti a slobodnej vôle. Túžim byť zdravá a nemrhať svojím životom, ani životom mojich blízkych. Túžim sa nejak sebarealizovať, robiť niečo rukami, či niekomu pomáhať. Viem, že iba túžiť nestačí… Hľadám, skúšam, no zatiaľ tak nesmelo. Mám pocit, že zatiaľ mám čo doháňať a dávať do poriadku. Túžim po dobrom pocite, keď sa pozriem na svoj život, že som to dala, ako som najlepšie vedela. Problémy, sklamania či zlyhania zhodnotím ako cestu, ktorá ma doviedla k vyrovnanosti. Snívanie , túženie… ešte, že to už zase dokážem. Bol čas, kedy som na takéto vymoženosti nemala síl a cítila, že si to ani nezaslúžim.
Share This