Keď rozmýšľam nad obsahom tejto úvahy tak prichádzam k záveru, že v súčasnej dobe nesnívam o ničom, čoho splnenie by malo nejaký vážny vplyv na dianie v mojom živote. To, o čom som v živote sníval a po čom som túžil v minulosti môžem povedať, že sa mi splnilo. Dnes som plne spokojný s tým,  čo sa mi podarilo dosiahnuť. V podstate aj moje túžby, ktoré som mal sa mi všetky splnili a plnia sa mi aj dnes. Trochu je ich plnenie ovplyvnené dnešnou situáciou, ktorú spôsobil koronavírus, ale verím, že i to sa časom napraví. Jedná sa najmä o možnosť cestovať a spoznávať miesta na ktorých som ešte nebol. Som spokojný so snami a túžbami, ktoré sa mi splnili, dnes si užívam skutočnosť, že sa mi podarilo ich naplniť a tým vlastne stanoviť a určiť charakter môjho života. Keďže to boli moje sny a túžby, tak aj so životom, ktorý teraz prežívam som spokojný a nevidím dôvod niečo meniť, o niečom novom snívať, túžiť po niečom čo ešte nemám. Som úplne spokojný s tým, čo mám, čo som dosiahol a čo spravilo môj život takým dobrým a kvalitným aký dnes skutočne ten môj je.

 

Share This