Túžim, aby som zostávala spojená sama so sebou, so svojím vnútrom.  Dalo by sa to nazvať aj stav akéhosi vnútorného uzrozumenia, pokoja, súladu. Viem, že keď mám tento pocit, cítim sa silná, cítim sa sama sebou, konám a hovorím úprimne, venujem sa činnostiam, na ktorých mi záleží a nemám chuť nikam unikať. Keď mám tento stav, viem, že som bez pretvárky, klamstiev, oslobodená alebo aspoň imúnna do určitej miery od očakávaní iných. Je to pocit vyrovnania, spokojnosti, poznania a slobody.  Je to pocit akceptácie seba a okolia a získania určitého odstupu.  Je to pocit, ktorý mi dáva voľnosť a zároveň štít, ktorý ma chráni a dodáva silu do boja.  Tento pocit som objavila len v poslednom období, som zaň nesmierne vďačná, je to zatiaľ taký stromček, ale rastie a vyvíja sa a ja si želám, aby sa stal z neho pevný strom, ktorý bude súčasťou mňa. Veľmi si želám, aby sa mi podarilo vydať moju knihu. Snívam o tom, ako ju vidím na pultoch kníhkupectiev, ako o nej vediem besedy s čitateľmi, ako im otvorene hovorím o príbehoch, ktoré sú v nej zachytené a oni so záujmom počúvajú.  V  odvážnych snoch vidím, že je preložená do iných jazykov a na Slovensku aj sfilmovaná.  Že zaujme svojou otvorenosťou a úprimnosťou, že to ľudí osloví, že ju budú čítať s radosťou a bez odsudzovania… Veľmi by som si to želala. Rovnako veľmi dúfam, že sa nám podarí založiť centrum, na ktorom pracujeme. Malo by sa venovať pomoci v oblasti „novodobých“ duševných porúch, alebo stavov, s ktorými sa toľko ľudí potýka. Sme skvelý tím, verím tej myšlienke celou mojou dušou, pracujeme na tom a predstava, že to bude, že tam budeme môcť pomôcť ľuďom mať lepší kvalitnejší život, netrápiť sa súžením, pomôcť im ho riešiť, zdieľať s inými, ak sa toto podarí, ak zoženieme investora a otvoríme to (mám to pred očami!) budem nesmierne šťastná. A tým sa dostávam k tomu, že snívam, že sa budem v blízkej budúcnosti naplno venovať tomuto centru a písaniu.  Možno budem bývať viac na vidieku, alebo v kľudnejšom prostredí a robiť tieto veci, ktoré ma tak napĺňajú a majú zmysel. No a mojím ďalším snom je byť šťastne zadaná. Mať po boku svojho muža, byť jeho ženou.  Možno mať aj rodinu, psa… Ale žiť spolu, zdieľať naše životy a žiť pekne a jednoducho, úprimne a ľúbiť sa, rozumieť si.  Keď si toto predstavím, spravidla sa mi vybaví nejaký dom na vidieku, mimo mesta, je tam zeleň, pohoda, nie je tam veľa ľudí a vzruchov.  Obaja sme aktívni v tom, čomu sa venujeme, čo máme radi, ale nie je tam zhon, je tam skôr túžba robiť dobré a pekné veci, ktorá nás spája. Nepotrebujeme drahé veci, čo treba to máme a naplnenie nachádzame inde, v sebe, v našej práci, v čase strávenom spoločne. Toto si veľmi želám, o tomto snívam.

Share This