O ČINNOSTI

Naša činnosť je zameraná na riešenie problémov, ktoré vznikajú zneužívaním psychoaktívnych látok alebo závislosťou od nich, tiež spôsobené gamblingom. Za psychoaktívne látky považujeme aj tolerované látky, ako je alkohol a nikotín. Ponúkame inovatívne formy práce so závislým klientom a jeho rodinou, ktoré vychádzajú našich dlhoročných skúseností a najnovších poznatkov výskumu.
V oblasti závislostí a v oblasti násilia páchaného v kontexte závislostí realizujeme individuálne
sociálne, psychologické a právne poradenstvo, poradenstvo formou skupinovej práce, resocializačné víkendové terénne pobyty pre rodiny s intenzívnou skupinovou prácou, jednodňové outdoorové aktivity, besedy a osvetovú činnosť, networking s inými subjektami s cieľom vytvorenia podpornej siete, výskum a publikačnú činnosť.

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This