november 2015 Tímea Kamenická Foto: Tímea Kamenická / Zdroj: Dnes24.sk

 

V Nitre vzniklo poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím a závislosťou. Projekt Budúcnosť bez násilia má pomôcť závislým a ich blízkym.

Projekt spojil tri subjekty, Centrum poradensko-intervenčných služieb Budúcnosť, Združenie Storm a Mesto Nitra. Na tlačovej konferencii predstavili svoje ciele. Centrum Budúcnosť predstavila autorka nápadu Martina Drzsíková a odborný garant Ľuba Pavelová, Združenie Storm Magdaléna Halasová a za mesto sa zúčastnili primátor Jozef Donč a poslankyňa Renáta Kolenčíková.

Vznik projektu

Projekt funguje od 1. novembra 2015 a rozvrhnutý je na dobu jedného roka. „Podnetom k realizácii projektu boli dlhoročné skúsenosti so závislými a s tým, že to násilie a závislosť sú dva fenomény, ktoré veľmi úzko súvisia,“ ozrejmila Martina Drzsíková pozadie vzniku projektu.

Sociálne aj právne poradenstvo

Centrum Budúcnosť má zabezpečiť posilnenie terapeutického a resocializačného procesu pre ľudí, ktorí boli závislí na drogách, alkohole či hazarde. „Poskytovať budeme špecializované sociálne poradenstvo, tak isto to budú aj skupiny, ktoré sa nám veľmi osvedčili pri práci so závislými a tak isto tu budeme mať aj právnika, ktorý poskytuje právne poradenstvo,“ povedala Martina Drzsíková.

Znižovanie rizík

Združenie Storm zas vykonáva sociálnu prácu v teréne s aktívnymi užívateľmi drog. „Podstatou toho, čomu sa venujeme, sú rizikové životné situácie užívateľov drog, ktoré zažívajú a našou snahou je znižovať riziká, ktoré páchajú na sebe,“ ozrejmila Magdaléna Halasová.

Mesto Nitra vytvára priestor na realizáciu týchto aktivít. „Dôležité je, aby sa o tomto projekte dozvedelo čo najviac ľudí a vedeli ho využiť tí, ktorí tú pomoc potrebujú,“ vyjadril sa Jozef Dvonč.

Rodovo podmienené domáce násilie je citlivou témou. Obete násilia a závislostí sú často zúfalé a beznádejné aj kvôli nedostatočnej informovanosti, ako problém riešiť.

Sedenia aj v neskorších hodinách

Prvá etapa projektu prebehne na ulici, kde budú profesionálni terénni pracovníci Združenia Storm vyhľadávať a kontaktovať ľudí, užívajúcich drogy. Tí následne obete závislosti či násilia oboznámia s možnosťou návštevy poradenského centra. Tam im pracovníci pomôžu stabilizovať podmienky sociálnym aj právnym poradenstvom. Taktiež sa môžu zúčastniť skupinových stretnutí, kde zistia, že podobné problémy majú aj iní. „Veľa vecí robíme po pracovnej dobe, aby ľudia ktorí potrebujú pomoc, nemuseli odchádzať počas pracovnej doby z práce,“ podotkla Ľuba Pavelová.

 

Share This