Video s pani doc. PhDr. Ľubou Pavelovou, PhD. o látkových závislostiach nájdete na nasledujúcom linku:   https://www.facebook.com/KRPZNR/videos/283566203074294

Život prináša rôzne situácie, kedy sa jednoducho musíme rozhodnúť. Mladí ľudia robia v živote často krát neuvážené rozhodnutia preto, že nevedia vyriešiť svoj problém, chcú zaujať, vyrovnať sa, či prispôsobiť svojim rovesníkom a tak začínajú experimentovať s drogou. Áno postupne sa DROGA stáva tým, čo dokáže vyvolať pozitívne zážitky, eufóriu, ako aj stratu kontaktu s realitou.

Prevenciou kriminality sa všemožne snažíme predchádzať aj drogovým závislostiam. Napriek tomu však mnoho mladých ľudí závislosti podľahne. V tomto prípade už prevencia nestačí a odporúčame obrátiť sa na odborníkov.

BUDÚCNOSŤ, n. o. , je organizáciou, ktorá podporuje závislého človeka, aby dosiahol zmenu svojho života, prispieva k jeho uzdraveniu a tým aj uzdraveniu jeho blízkych.
Nie je to ľahké rozhodnutie uznať, že potrebujete odbornú pomoc, je však super, ak pri vás niekto stojí. Niekto, kto pomôže radou, usmernením, vysvetlením, alebo vás len jednoducho počúva.    doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., riaditeľka n. o. BUDÚCNOSŤ o tom vie profesionálne ozaj veľa.

Share This