Náš život je len z časti výsledkom našich rozhodnutí, dôležitou časťou je aj to, čo nám život prinesie a pritom to nie je závislé od našich rozhodnutí. Samozrejme, že naše rozhodnutia sú dôležité a majú vplyv na kvalitu nášho života. Preto je veľmi dôležité, aby sme rozhodnutia robili na základe zrelého uváženia a najmä zváženie dôsledkov, ktoré naše rozhodnutia spôsobia. Musím si byť vedomý, že moje rozhodnutia môžu viac či menej ovplyvniť aj život ľudí s ktorými prichádzam do styku, môžu ovplyvniť aj ich rozhodnutia. Musím si uvedomiť, že rozhodnutie, ktoré urobím niekomu prinesie radosť, ale niekomu môže priniesť aj smútok. Dnes si uvedomujem aj to, že za moje rozhodnutie musím niesť aj určitú zodpovednosť, čo sa mi v minulosti veľmi nedarilo. Často som robil rozhodnutia unáhlene, bez toho aby som si uvedomoval následky, ktoré môžu moje rozhodnutia prinášať. Dnes v stave triezvosti si uvedomujem, aké je dôležité každé rozhodnutie zvážiť a hlavne správne predvídať, čo moje rozhodnutie bude znamenať nie len pre mňa, ale hlavne pre ľudí s ktorými prežívam každý deň svojho života.

Share This